Sanal Sekreter ve Asistanlarla Artık Herkesin Bir Yardımcısı Olabilir

Teknolojinin bu denli hayatımıza işlemesi, kurum ve şirketler için de yapısal değişikliklere sebep oldu. Teknolojinin sağladığı avantajları makul ölçülerde değerlendiren şirketler, inovasyon becerileri ile rakiplerinin önüne geçmeye başladı. Geleneksel yöntemler ile yürütülen bürokratik işlemlerin, kurum içi ya da kurumlar arası ilişkilerin aldığı süre ve harcadığı emeğin aksine teknoloji ile yürütülen işlemler, pratik ve işlevsel bir nitelik kazandı.

Geçmişte şirket bünyesinde çalışan muhasebe büroları, iletişim birimleri gibi bölümlerde sıkça görülen kağıtlar, dosyalar ve klasörlerin yerine günümüzde daha basit ve etkili olan bir hizmet alanı ortaya çıktı: sanal sekreter ya da asistanlar.

Organizasyonel şemasını merkez ofis ve şube sistemi ile düzenleyen şirketlerin yanı sıra markalaşma yoluna giden freelancerlar için de pratik, etkili ve işlevsel bir hizmet vadeden sanal sekreterlik, çalışma ortamının konum ve zamanı değişkenlik gösterse de kesintisiz bir hizmet sağlıyor. İnovatif düşünceyi benimseyen ve yapısını teknoloji belirlenimli bir şekilde revize eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Belirlenen vizyon ve misyon doğrultusunda ilerleme kaydedebilmek için sanal sekreterlik kavramı da önemli bir yer tutuyor.

Online Asistanlık Hizmetinin Avantajları

Klasik biçiminin aksine teknolojik altyapı ile şekillenen sanal sekreter kavramı, online asistanlık ya da uzak sekreter, sanal asistan gibi isimlerle de anılıyor. Online asistanlık hizmeti, şirket ya da bireysel çalışanların tamamını birçok iş yükünden kurtarıyor ve başarıya giden yolda teknoloji odaklı bir yaklaşımla bütüncül yarar sağlıyor. Online asistanlık ile;

●      Telefonlar yanıtlanıyor, sabit ofiste çalışmayanlar için sekreterlik işlevi sağlanıyor.

●      Müşteri ile kurulan diyaloglarda profesyonellik ortaya konuyor, iş ve ürün hakkında bilgi vermede destek oluşturuluyor.

●      Freelance çalışıp kendi markasını kuranların kurumsal kimlik kazanması kolaylaşıyor, marka imajı için etki yaratılıyor.

●      Çözüm odaklı, güçlü bir iletişim kuruluyor, iş yükü ve maddi yük azalıyor.

İş yükünün azaltılmasının yanı sıra özellikle küçük ölçekli şirketler ya da freelance çalışanlar için profesyonel bir kimlik kazanımına yol açan online asistanlık, maddi yük üzerinde de epey yarar sağlıyor. Sabit ofis üzerinde çalışmayan, freelance çalışma modelini benimseyen ya da küçük ölçekli bir yapılanmaya sahip olan her marka ya da kurum için çözüm odaklı bir hizmet sağlayan sanal sekreterlik, teknoloji odaklı profesyonelliğin önünü açıyor.

Teknoloji Belirlenimli İş Hayatı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çalışma düzenlerinin biçim değiştirmesi freelance çalışma modelinin ortaya çıkışını hızlandırdı ve sabit çalışma modelinin yerine serbest zamanlı ve serbest mekanlı çalışma prensiplerini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre 2016 yılında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki freelancer sayısı olan 57 milyon, 2017 yılında 60 milyonun üzerine çıktı. Gelecekte iş alanlarının tamamen şekil değiştirileceği düşüncesinden hareket edilerek Freelancing in America’nın yayınladığı rapora göre birkaç yıl sonra freelance olarak çalışanların sayısının diğer çalışma modelleri ile eşitleneceği öngörülüyor. Geleceği şekillendiren bu yapı ile freelance çalışanların marka kimliğine bürünmesi, profesyonel bir hizmet sağlaması ve yenilikçi bir politika geliştirmesi; teknoloji odaklı bir çalışma prensibini gerektiriyor.

Sanal sekreterlik ya da uzak asistanlık gibi isimlerle anılan yukarıdaki kavram ile çalışma düzenlerini profesyonelleştiren kurum, şirket ya da bireyler, Rimuut ile online faturalandırma imkanına kavuşur. Teknolojinin getirdiği imkanların kullanılması inovatif düşüncenin simgesidir ve başarının arttırılması, vizyon ile sağlanabilir. Rimuut, freelance çalışma modelini benimseyenlerin dahi fatura kesebilmesine olanak tanıyan ve bu sayede markalaşma yolunda bir adım ileriye götürebilecek bir sistemdir. Rimuut ile fatura kesebilir, sağladığınız hizmet ya da tasarladığınız, ürettiğiniz ürün & servisi iş yaşamına profesyonel bir şekilde sunabilirsiniz. Rimuut üzerinden hazırlanacak fatura ile kurumsal şirketlere yönelik hitabet de artacak ve böylece hedef müşteri ağı da oldukça genişleyecektir.

Start a Virtual
Company today

No setup fee. No subscription fee.
Flat pricing when you get paid.