Tam Zamanlı Çalışmak mı Freelance Çalışmak mı?

Bireyler, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla çalışmak durumunda kalır. Bilgi, beceri, tecrübe ve birikim doğrultusunda her birey farklı bir iş yapar, yapılan işin niteliği ve imkanlarına bağlı olan bir yaşam sürer. Kimi insanlar tam zamanlı çalışır, bazıları ise freelance bir çalışma modelini benimser. Her geçen yıl sayısını ve kapsamını arttıran freelance çalışma, yakın gelecekte tüm işgücünün en az yarısını oluşturacak gibi görünüyor.

Tam Zamanlı Çalışma

Hukuki bir tanımla başlamak gerekirse; haftada en fazla 45 saatlik bir çalışma programından oluşan ve bu sürenin haftanın günleri arasında eşit bir şekilde paylaştırılan bir çalışma modeli olan tam zamanlı çalışma, günümüz iş gücünün büyük bölümünü oluşturur. Devlet dairelerinde genellikle 08:30 ile 17:30 saatleri arasında çalışmayı temsil eden tam zamanlı çalışma, özel sektörde de yaklaşık olarak bu saat aralıklarına işaret ediyor.

Özel sektör ya da kamu kuruluşları fark etmeksizin bir hiyerarşik yapı sistemi içerisinde organizasyonel şekilde biçimlenen tam zamanlı çalışma, iş bölümünün bireyler arasında bölüşüldüğü ve çalışma sonucunda aylık periyotlar halinde ve maaş şeklinde ödemenin yapıldığı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

Freelance Çalışma

Tam zamanlı çalışmanın aksine herhangi bir ofis, departman ya da bina gibi sabit bir çalışma ortamına sahip olmayan freelance çalışma modeli, çalışana ortam açısından sınırsızlık vadediyor. İstediği yerde çalışabilme özgürlüğü bulunan freelancer, doldurması gereken bir saat aralığına da tabi tutulmuyor. Sabah, öğle, akşam ya da gece; istediği her an çalışabilen freelancer, hiçbir hiyerarşik yapı içerisinde de bulunmuyor.

Freelance çalışma modeli, esnek zaman ve mekân ayrıcalıklarının yanı sıra ödeme yönteminde de farklılık gösteriyor. Freelance olarak çalışan kişi ödemelerini istediği şekilde alabiliyor. Yapılan hizmet karşılığında, üretilen ürün ya da tasarım sonunda ya da istenildiğinde haftalık, aylık, proje bazlı ya da günlük gibi farklı ödeme yöntemleri talep edebilen freelancer, bu konuda da oldukça özgür davranabiliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte iş hacmi de artan freelance çalışma modelinde freelancerin başarısı ile doğru orantılı olarak yalnızca yerel ya da ulusal kuruluşlarla değil; uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkânı da doğuyor. Yazılım geliştirme uzmanlığı, danışmanlık hizmetleri, editörlük ya da metin yazarlığı, içerik üreticiliği, tercümanlık gibi geniş skalada bir iş hacmi olan freelance çalışma modeli, bireysel başarı ile doğru orantılı olarak sınırsız bir büyüme kapasitesi de vadediyor.

Standardizasyon, modern insanın yaşamsal faaliyetlerini oldukça kısıtlayan ve insani duygu, davranış ve tutumları körelten bir toplumsal problem kabul ediliyor. Tam zamanlı çalışmanın aksine tamamen bireysel, insana özgü ve kişisel yaratıcılık ile bağlantılı hareket edilen freelance çalışma modelinde kabiliyet ve yaratıcılığın günden güne gelişmesi sağlanıyor. Kurumsal bağlılıktan öte bireysel bir faaliyet olan freelance, çalışanların hiyerarşik yapı içerisinde kaybolmasının önüne geçip kişisel bir marka oluşumuna zemin hazırlıyor.

Freelance çalışma modelinde iş hacmi ve hedef müşteri perspektifi oldukça geniş bir ağa yayılıyor. Tek bir kurum yerine birden çok kurum ile aynı anda çalışma imkânı veren freelance modeli, maddi olanakların yanı sıra sosyalleşme açısından da yarar sağlıyor. Gün geçtikçe freelance çalışanların imkân ve olanakları da artıyor. Yalnızca kurum ya da şirketlere bağlı olan çalışmalarda mümkün görülen faturalandırma sistemi artık freelance çalışanlar için de olanaklı hale geliyor. Rimuut, freelance çalışanlar için fatura kesebilme imkânı tanıyor. Freelance çalışma modeli ile iş yapanlar yerel, ulusal ya da küresel müşterilerine Rimuut aracılığı ile fatura kesebiliyor. Online ödeme imkanı açısından pratik ve işlevsel bir alternatif yaratan Rimuut, müşteri ile freelancer arasında güvenilir bir ödeme kanalı oluşturuyor.

Start a Virtual
Company today

No setup fee. No subscription fee.
Flat pricing when you get paid.