Yetişkin Bir Freelancer'ın Beynine Yolculuk [İnfografik]

Her ne kadar bir freelancerın zihnine girmek yalnızca bir terapistin çıkması gereken bir yolculuk olsa da gig ekonomisi çalışanlarının motivasyonları, mücadeleleri ve demografikleri bir infografikte keşfedilmiş bulunmakta ve sonuçlar da freelancerların davranışları hakkında oldukça ilginç bilgiler içermekte.

Sonuçlardan birinin freelancerların %29 gibi yüksek bir oranlık kısmının 3 ile 5 yıldır freelance çalışıyor olması. %16’lık kısmın 10 yılı aşkın süredir, %20’lık kısmın da 1 yıldan kısa bir süredir freelance çalıştığı tespit edilmiş.

Bazı kesimlerin freelance ekonomisinin henüz yükselişe geçtiği görüşünde olması, 2000’lerden önce çok başarılı kariyerlere sahip yazar, fotoğrafçı, kreatif insanların varlığının kolayca unutulmuş olmasıyla ilişkili olsa gerek.

İnfografiğin en ilginç bölümlerinden biri freelancerın geleneksel iş gücüne katılmasının ne kadar olası olduğunun irdelendiği bölüm. Katılımcılar bu olasılığı; 0 = ofis işini kabul etmenin olası olmadığı, 10 = ofis işini kabul etmenin oldukça olası olduğu şeklinde puanlamış. Çıkan sonuçlar katılımcıların aktif olarak freelance çalıştığı yıllara göre 5 kategoriye ayrılmış olup bu noktada dikkat çekici olan, freelance çalışılan yıllar arttıkça, ofis işini kabul etme olasılığının giderek düşmesiyle birlikte, tüm 5 kategoride de çıkan sonucun 6’dan büyük olması.

Diğer tarafta,  freelancerlar geleneksel iş gücüne dahil oldukları zamandan çok daha mutlu olduklarını belirtmişler. Dahası, yarısından fazlası takriben 1 yıl içinde işle ilgili memnuniyetinin artmasını, hatta %55 oranında katılımcının gelirinde artış beklediğini ortaya çıkarmış.

Gig ekonominin hızla geliştiği bir dünyada biz freelance çalışma oranının da memnuniyet seviyesinin ve gelir seviyesinin de önemli derecede artacağı görüşündeyiz. Güç seninle olsun freelancer!

Start a Virtual
Company today

No setup fee. No subscription fee.
Flat pricing when you get paid.