Rimuut Faturalarının Vergisel Boyutu ve Muhasebesel Olarak İşlenmesi - 01

Rimuut, Estonya merkezli bir AB şirketidir. Global bir şirket olması nedeniyle Rimuut, hizmeti alan firmaya (müşteri) KDV’li fatura kesemeyecek, bunun yerine mevzuat gereği hizmeti alan firma (müşteri) kendisi KDV hesaplayacaktır. Rimuut faturalarının muhasebel olarak kayda alınması ve yurtdışından hizmet alımlarının vergisel boyutuna dair kısaca bilgi aktaralım:

KDV açısından

Servislerini kullandığınız Rimuut yurtdışında mukim bir firma olduğu için, müşteriniz için düzenlediğiniz faturanın muhasebeleştirme aşamasında %18 oranında KDV2 doğmaktadır. Müşterinizin fatura tutarının %18’ini KDV beyannamesinde indirim konusu yapması gerekmektedir.

Bu işlemin nakit çıkışı etkisi şu şekildedir;

- Eğer müşteriniz KDV ödeyen bir firma ise, onun için ek nakit çıkışı söz konusu olmayacaktır. Çünkü KDV2 beyannamesi ile ödeyeceği KDV, KDV beyannamesinde indirim olarak gözükeceği için daha az KDV ödemesi anlamına gelecektir.

- Eğer müşterinizin firmasında devreden KDV var ise, devreden KDV bitinceye kadar finansman yükü olacaktır. Çünkü KDV2 ile doğan tutarı o ay ödemesi gerekecektir, ancak KDV beyannamesinde devir KDV olduğu için devir KDV bedeli artacaktır.

Stopaj açısından

Rimuut tarafından alınan hizmetler sonucunda doğan kazanç, ticari bir gelir olarak kabul edildiği ve Estonya-Türkiye arasında Çifte Vergiyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) aktif olduğu için müşterinize bir stopaj yükü doğmamaktadır.

Bununla birlikte aşağıdaki hususlar üzerinde müşterilerinize hatırlatma yapmanızı öneririz;

- Faturanın elektronik ortamda ve formatta ulaştırılması, yabancı dilde olması sorun teşkil etmemektedir.

- Faturanın şirketin adına düzenlenmesini talep etmeliler. Şahıs adına düzenlenen faturaların giderleştirilmesi konusunda problemler yaşayabilirler.

- Mali müşavirlerini ticari faaliyetleriniz hakkında bilgilendirmeyi ihmal etmemeliler.

- Faturaları ilgili ayda kayıt altına almalılar.