Kullanıcı Sözleşmesi


RİMUUT KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Rimuut, herhangi bir şirkete veya kuruluşa bağlı olmaksızın, bağımsız olarak hizmet sunan serbest meslek sahiplerinin www.rimuut.com adlı internet sitesi üzerinden müşterilerin/potansiyel müşterilerin ve serbest meslek sahiplerinin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere başta fatura, tahsilat, güvenli ödeme, sözleşme, proje yönetim araçları gibi hem müşteri hem de serbest meslek sahibine kolaylıklar sağlayan, aynı zamanda müşteri ve serbest meslek çalışanlarının birbirleri hakkında güvenilir şekilde bilgi sahibi olmasını sağlayan bir elektronik ticaret platformudur. İlgili internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Sözleşme’de Müşteri ve Müşteri’ye hizmet sunmak isteyen Uzman Kişi birlikte “Üye” olarak anılacaktır.

Taraflar

Bu Rimuut Kullanıcı Sözleşmesi, Rimuut OÜ (Rimuut) ile www.rimuut.com adlı internet sitesi (Site) üzerinden kayıt olan Üye arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşme’de Rimuut ile Üye tek tek Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Üye Site’ye Üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili tüketici mevzuatı uyarınca “tüketici” sıfatı taşıması halinde, Müşteri ilgili mevzuat kapsamında tüketicilere tanına hak ve yetkilerden yararlanabilir. Ancak, Site’nin ve Site’de Müşterilere sağlanan hizmetin büyük oranda ticari iş ve işlemler üzerine kurulmuş olması nedeniyle, Müşteri’nin tüketici olması halinde Müşteri’nin ilgili tüketici haklarını kullanabilmesi için bu durumu Rimuut’a önceden bildirmesi gerekir. Uzman Kişi bu husus bildiğini ve bu sebeple gereken durumlarda ilgili tüketici mevzuatına uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

Rimuut İletişim Bilgileri:

Firma Ünvanı: Rimuut OÜ

Adres : Sepapaja 6 Tallinn, Harjumaa, 15551 Estonia

E-mail Adresi : info@rimuut.com

Tanımlar

Site: www.rimuut.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan mecralar ile Rimuut’a ait mobil aplikasyonların tamamını,
Rimuut: Rimuut OÜ’yü,
Müşteri: Site’ye giriş yapan, Site’de talep ettiği Hizmet’i sağlanması için kendisinden istenilen bilgileri paylaşan, “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” İfadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak Üye olma sürecini tamamlamış, Site’de yer alan Hizmetler’den Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi (Uzman Kişiler ile akdedilecek diğer sözleşmeler, Kullanıcı Sözleşmesi’nden bağımsızdır.) ,
Uzman Kişi: Site üzerinden müşterilere hizmet sunulabilmesi için Site’ye kayıtlı olan ve işbu Sözleşme’de nitelikleri belirtilen hizmetleri müşterilere sağlayan, müşterilere ilgili hizmetlerin sağlanabilmesi için birincil destek sağlayan, Site’de yer alan Hizmetler’den Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
Sözleşme: İşbu Rimuut Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
Hizmet Sözleşmesi: Rimuut ile Müşteri arasında akdedilecek, tüm Hizmetler’in genel koşullarını belirleyen çerçeve sözleşmeyi,
Hizmet/Hizmetler: Müşteri’nin Uzman Kişi’den sunulmasını talep ettiği Site üzerinden ortaya konan ve işbu Sözleşme’de  bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda tanımlanan faaliyetleri,
Web, Mobil ve Yazılım Geliştirme
IT&Network Hizmetleri
Data Bilim & Analitik Hizmetleri
Mühendislik & Mimarlık
Tasarım & Kreatif Hizmetler
Yazarlık
Çeviri
İdari Destek
Dijital Pazarlama & PR
Danışmanlık
ifade eder.

Sözleşme’nin Amacı ve Konusu

Bu Sözleşme, Site’nin kullanım koşullarını ve bu kullanım esnasında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tespitini amaçlamaktadır.
Bu Sözleşme, Rimuut ile Müşteri veya Uzman Kişi ile Müşteri arasında akdedilecek hizmet tedarik sözleşmelerinden tamamen bağımsız olup; sadece Site’nin kullanımı, Site’ye Üyelik şartları ve yükümlülükleri kapsar. Üye, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve Üyeliğe ilişkin olarak Rimuut tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacaklarını kabul ve beyan eder.

RIMUUT Sistem Akışı ve Hizmet Sözleşmesi’nin Tarafları

Rimuut, Uzman Kişiler’in birincil desteği ve hizmetleriyle, Müşteriler’e Hizmet sunulmasını sağlayan bir elektronik ticaret platformudur.
İlgili Müşteri’yle çalışacak Uzman Kişiler doğrudan Müşteri tarafından seçilir ve Rimuut’a yönlendirilir. Müşteri, bu Uzman Kişiler’i seçerken, kendisinin talebine en uygun hizmeti sağlayabilecek Uzman Kişi’yi seçeceğini ve bu seçiminde özenli/dikkatli davranacağını kabul ve beyan eder. Müşteri’nin ilgili Uzman Kişi’nin seçimindeki doğrudan rolü vardır. Bunun yanında, Müşteriler’in Site üzerinden Uzman Kişiler’in ilanları yoluyla iletişime geçtiği veya Uzman Kişiler’in Site üzerinden Müşteriler’in ilanları yoluyla iletişime geçtiği yapıda da, bu taraflar birbirlerini kendileri seçer ve Hizmet sunumu yolunda mutabık kalırlar. Rimuut’un bu Sözleşme kapsamında Üyelere ilişkin yüklendiği yükümlülükler, Müşteri ile Uzman Kişi’nin birbirini tanıması ve iletişime geçmesi için platform kurma, bakımını üstlenme, barındırma (hosting) ve Müşteri ile Uzman Kişi’nin her bir Hizmet özelinde belirleyeceği ticari şartları sistem tarafından hazırlamaktan ibarettir.

Müşteri ve Uzman Kişi’nin Site Kullanımından Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Bu Sözleşme kapsamında, Müşteri’ye hizmet sunmak için çalışılan Uzman Kişi, Dünya’nın herhangi bir yerinde bulunabilir veya Dünya’nın herhangi bir yerinden hizmet sağlayabilir. Müşteri ve Uzman Kişi, Üyelikleri süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Site’ye ve Site’de sunulan servislere Üye olabilmek gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu Sözleşme’de ve Site’de satışa sunulan ürünler için belirlenen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Üyelerin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin Üyeler tarafından onaylanması ile Üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Üye’nin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile Üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.
Rimuut, Üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini Üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu iptal etme hakkına da sahiptir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Rimuut’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Site’ye Üye olurken Üyenin verdiği e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur.  Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Site’ye Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Rimuut, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder, buna göre davranır ve bu bilgileri araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Üyeler, Site’ye Üye olurken verdikleri bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Rimuut’a bildirmekle yükümlüdür.
Üye, Rimuut’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Rimuut’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Üyenin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Rimuut’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Üye, Rimuut’un yazılı onayı olmadan Bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üyeliğini  kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz..
Sözleşme’de veya Site’deki hizmetler için akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Site üzerinden gerçekleştirdiği hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.
Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üyenin Site’yi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Rimuut, Üyenin Üyelik sürecini kalıcı olarak iptal hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Rimuut’un sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olup, Rimuut’un rücu hakkı saklıdır.  
Rimuut, Site üzerinde sunulan hizmet ve servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Rimuut’tan tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
Rimuut, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Rimuut tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu içeriği giren Üyenin Üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Rimuut sorumlu tutulamaz.
Rimuut, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın her zaman işbu Sözleşme koşullarını değiştirebilir. Üyeler, sürekli olarak Site’yi ve Site’deki güncellemeler hakkında yapılacak bilgilendirmeleri takip ile yükümlüdür. Ancak her şartta Sözleşme’de meydana gelen değişiklikler ardından Site’yi kullanmaya devam eden Üyeler Sözleşme’nin yeni halini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Müşteri, Site’ye Üye olduktan sonra, Site’de seçtiği başlık altında aradığı Hizmet’i kendisine sunacak ve/veya sunabilecek Uzman Kişi’leri görüntüleyebilir. Müşteri, Uzman Kişi’nin profillerini incelemesi gerekmeksizin, Site üzerinden aradığı Hizmet’e ilişkin bilgi ve/ya açıklama içeren ilanlar paylaşabilir.
Müşteri, birlikte çalışmak için seçtiği/önceliklendirdiği ve kendisine hizmet sunmasına karar verdiği Uzman Kişiler’den Rimuut yoluyla hizmet temin edecektir.
Müşteri, Hizmet şartlarını görüşmek istediği Uzman Kişi ile Site üzerinden iletişime geçebilir ve doğrudan Uzman Kişi ile mesajlaşabilir. (Site İletişim Aracı) Müşteri, Site İletişim Aracı’nı kullanırken tedarik etmek istediği Hizmet’e ilişkin bilgileri eksiksiz, doğru ve hizmetin sunumunu kolaylaştıracak şekilde paylaşmaya çaba gösterecektir. Müşteri, Site İletişim Aracı’nı kullanırken iletişime geçtiği Uzman Kişi  ile hukuk ve ahlak kurallarına uygun bir iletişim sağlayacaktır.
Rimuut, Site İletişim Aracı üzerinden gerçekleşen Uzman Kişi ile Müşteri arasındaki iletişim geçmişine ve içeriklerine erişme hakkını haizdir. Uzman Kişi ile Müşteri arasında yaşanacak herhangi bir uyuşmazlıkta, Rimuut, bu iletişim kayıtlarını incelemek, denetlemek ve uyuşmazlığa temel teşkil eden sorunları tespit edip sorun çözme aşamasına dahil olabilir. Şüpheye mahal vermemek adına Rimuut’un hak ve yetki sahibi olduğu iletişim Site İletişim Aracı üzerinden gerçekleştirilen iletişimler ile sınırlıdır.
Müşteri’nin Rimuut yoluyla ilgili Hizmet’i almak istemesi halinde, Müşteri’nin seçtiği/önceliklendirdiği Uzman Kişi ile Müşteri, o spesifik hizmetin şartları üzerinden mutabık kalabilir ve bu hizmet şartlarını içeren bir metin onaylayabilir. (Sözleşme Servisi).
Müşteri, Hizmet sunumunda birincil işlevi olan Uzman Kişi’yi doğrudan kendisi seçer veya seçilmesi için öneride bulunur. Müşteri, bu Uzman Kişiler’i seçerken kendisinin talebine en uygun hizmeti sağlayabilecek Uzman Kişi’yi seçeceğini ve bu seçiminde özenli/dikkatli davranacağını kabul ve beyan eder.  Bu sebeple,  Hizmet’e ilişkin herhangi bir ayıp/hata veya aksaklık meydana gelmesi durumunda Müşteri bu talebi için öncelikle Uzman Kişi’ye başvuracağını ve bu gibi Hizmet’in niteliğine/özüne ilişkin durumların sorumlusunun Uzman Kişi olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.  İşbu sebeple, Hizmetler’in içeriği ve niteliğine ilişkin doğan/doğacak yükümlülüklere ilişkin Rimuut’un herhangi bir hak ve sorumluluğu bulunmaz.  
Müşteri, Hizmet Sözleşmesi kapsamında yüklendiği edimleri ve yükümlülükleri eksiksiz, zamanında ve tam ifa etmekle yükümlüdür. Aksi halde, Rimuut’un sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini ve/veya ifa etmekten kaçınabileceğini kabul eder.
Müşteri, Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödemesi gereken tutarları ödememesi ve/veya eksik ödemesi halinde; Rimuut’un Müşteri’ye ait hesabı kapatabileceğini ve/veya askıya alabileceğini ve yasal yollara başvurabileceğini kabul eder. Herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Müşteri’den ticari faiz oranında faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.
Rimuut, Müşteri ile Uzman Kişi arasında kararlaştırılan hizmet şartlarından kaynaklanan edimler ve yükümlülükler sebebiyle doğan uyuşmazlıklardan kaynaklanan herhangi bir zarara uğraması halinde, işbu zararı Müşteri’ye veya duruma göre Uzman Kişi’ye rücu edebilir.

Uzman Kişi’nin Diğer Hak ve Yükümlülükleri

Uzman Kişi, Site’ye kayıt olduktan sonra, kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak Rimuut’un kendisine bir profil hazırlamasını sağlar. Uzman Kişi bu süreçte, profilinin güvenilir ve profesyonel bir görüntüye sahip olabilmesini sağlayacak terimler ve tanımlar kullanacağını, portfolyosunu özet ve ancak kendi ticari faaliyetlerini tam anlatan bir şekilde Site’ye ekleyeceğini ve süreç içerisinde Rimuut tarafından kendisinden talep edilen bilgileri Rimuut ile paylaşacağını kabul ve beyan eder.
Uzman Kişi, Rimuut ile kurduğu ilişkide, Müşteri’ye sunulacak Hizmetler’in bizzat kendisi tarafından meydana getirileceği, bu konuda kendi davranış ve çalışmalarının doğrudan ve “olduğu gibi” Müşteri’ye iletileceğini, Rimuut’un bu çalışmaları kontrol veya denetleme yükümlülüğünün olmadığını, bu sebeple tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir. Her şartta, Rimuut’un Uzman Kişi’nin sunduğu hizmet ve/veya hazırladığı ürünü kontrol etme ve bunları denetleme hak ve yetkisi bulunmaktadır.
Uzman Kişi, bu Sözleşme kapsamında Müşteriler’e sunulan Hizmetler’deki en önemli iş gücü ve destektir. Uzman Kişi, Müşteri’ye sunulacak hizmeti bizzat ve doğrudan hazırlayan kişidir. Bu sebeple, Hizmetler’e ilişkin Rimuut’un kendisinden talep ettiği/edeceği tüm bilgi ve belgeleri, eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde, Rimuut’un talep ettiği yoldan Rimuut ile paylaşacağını kabul ve beyan eder.
Uzman Kişi,  kendisinin hazırladığı ürünlerin/hizmetlerin, Müşteri’nin talebine uygun, zamanında, eksiksiz ve hatasız, çalışır ve tam durumda olmasından münhasıran sorumludur. Hizmet’e ilişkin Rimuut’a herhangi bir talep iletilmesi halinde Rimuut bu talebi doğrudan Uzman Kişi’ye rücu eder veya Uzman Kişi’nin ücretlerinden mahsup eder.
Uzman Kişi’ye ödenecek tutarların Uzman Kişi hesabına tam ve zamanında aktarılabilmesi için Uzman Kişi’nin Site arayüzüne ekleyeceği hesap bilgilerinin ve ticari bilgilerinin tam, eksiksiz ve güncel olması gerekir. Aksi halde yaşanacak gecikmelerden Rimuut sorumlu tutulamaz.
Uzman Kişi’nin Site’den seçeceği farklı seçenekler için Rimuut, farklı oranlarda ücrete hak kazanır. Buna göre, her bir farklı seçenek için https://rimuut.com/fiyatlandirma linkinde yer alan ücretlendirmeler geçerlidir.

Faturalandırma Servisi: Rimuut, Uzman Kişi aracılığıyla Müşteri’ye sunulan Hizmet’in proforma fatura ve faturasını düzenler ve Müşteri’ye gönderir.
Güvenli Tahsilat: Hizmet’e ilişkin tutar Rimuut tarafından güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla tahsil edilir ve havuz hesabında bekletilir. Aşağıdaki süreçlerin tamamlanması ardından tutar Uzman Kişi hesabına aktarılır.

ÖDEME

Hizmet Sözleşmesi’nde Hizmet’in tamamlanması üzerine ödeme yapılacağı kararlaştırılmışsa, Hizmet’in tamamlandığının Uzman Kişi tarafından Rimuut’a bildirildiği tarihte Rimuut Müşteri’ye proforma fatura düzenler ve ödemenin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri email adresine bir ödeme linki gönderir. Müşteri bu linkin kendisine iletilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili ödemeyi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ödemenin gerçekleştirilmesinden ve ilgili havuz hesabına aktarılmasından sonra, Hizmet Müşteri tarafından kesin kabul gerektirmiyorsa, ilgili komisyon tutarları ücretten düşülerek kalan tutar Uzman Kişi hesabına aktarılır ve Hizmet’e ilişkin Müşteri’ye fatura düzenlenir.
Ancak, Hizmet Müşteri’nin kesin kabulünü gerektiriyorsa; ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde Müşteri Hizmet’i muayene etmek ve gözden geçirmekle yükümlüdür. Müşteri bu kapsamda, ödemeden itibaren 5 iş günü içerisinde ödemenin Uzman Kişi hesabına geçirilmesi için onaya ilişkin ve geçirilmemesine için redde ilişkin Rimuut’a bilgilendirme yapar. Onay halinde, ilgili komisyon tutarları ücretten düşülerek kalan tutar Uzman Kişi hesabına aktarılır ve Hizmet’e ilişkin Müşteri’ye fatura düzenlenir. Müşteri 5 iş günü içerisinde onay veya redde ilişkin Rimuut’a bir bilgilendirme yapmazsa, Hizmet’in uygunluğunu kesin olarak kabul etmiş sayılacak ve ücret Uzman Kişi hesabına aktarılacaktır. Ödemenin Uzman Kişi hesabına aktarılması ardından Müşteri’nin Hizmet ile ilgili her türlü talep ve şikâyetinin tek muhatabı Uzman Kişi olacaktır.
Rimuut, Hizmet Sözleşmesi gereği Uzman Kişi’nin herhangi bir edim veya yükümlülüğünü eksik şekilde  yerine getirdiğinin kendisine Müşteri tarafından bildirilmesi veya durumun gereğinden anlaşılması halinde, genel hukuk kuralları kapsamında Müşteri’ye iade edilmesi gereken tutarı Uzman Kişi hesabından geri çağırma hakkını haiz olup; dilerse bu hakkı kullanabilir. İadeye ilişkin doğacak masraflar Müşteri’ye yansıtılacaktır.
Rimuut, herhangi bir durumda Müşteri’nin onay vermemesi ve/veya Uzman Kişi’nin kendisine talimat vermemesi sebebiyle doğan/doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
Uzman Kişi, Müşteri’ye sunulacak ve kendisinin de görev aldığı her Hizmet’i profesyonelce, eksiksiz, ayıpsız ve zamanında teslim edeceğini, aksi halde Rimuut’un işbu Sözleşme’yi sona erdirmeye hakkı olduğunu kabul eder. Böyle bir durumda Rimuut uğradığı zararları Uzman Kişi’den talep ve dava edebilir.
Ön Ödeme: İlgili Hizmet’in sunulmasına/ifasına başlanabilmesi için belirli bir tutarda ön ödeme yapılmasına karar verilmiş ise, Uzman Kişi’nin talebi üzerine Rimuut tarafından Müşteri’ye bir proforma fatura ve Müşteri’nin email adresine ödeme yapabilmesi için bir ödeme linki gönderilir. Müşteri, bu linkin kendisine ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Müşteri’nin ödeme yapması ardından Uzman Kişi’nin Hizmet’i veya Uzman Kişi ile arasında kararlaştırılacak şekilde Hizmet’in bir bölümünü tamamlaması ardından yapılacak kalan ödemeyle birlikte tüm tutar ilgili komisyon ücretleri düşülerek kalan tutar Uzman Kişi hesabına aktarılır.

Sorumluluk Sınırları

Müşteriler’in Rimuut organizasyonu içinde kendi çalışacakları Uzman Kişiler’i seçmeleri/önceliklendirmeleri sebebiyle, Hizmet’e ilişkin herhangi bir durumda Müşteri ilgili Uzman Kişi’ye başvurmak zorundadır. Hizmet’in eksik, yanlış veya ayıplı yerine getirmesi sebebiyle taleplerin muhatabı Uzman Kişi’dir. Rimuut, bu sebeple Uzman Kişi’den kaynaklanan maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararlardan sorumlu olmayacağı gibi, Üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
Uzman Kişi, Rimuut ile kurduğu ilişkide, Müşteri’ye sunulacak Hizmetler’in bizzat kendisi tarafından meydana getirileceği, bu konuda kendi davranış ve çalışmalarının doğrudan ve “olduğu gibi” Müşteri’ye iletileceğini, Rimuut’un bu çalışmaları kontrol veya denetleme yükümlülüğünün olmadığını, bu sebeple tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir ve bunu kabul eder.  Her şartta, Rimuut’un Uzman Kişi’nin sunduğu hizmet ve/veya hazırladığı ürünü kontrol etme ve bunları denetleme hak ve yetkisi bulunmaktadır.
Rimuut ile Uzman Kişi arasında hiçbir şekilde İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bir işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
Hizmet şartları, iş modeli, işin nasıl ve ne şekilde teslim edileceği de dahil olmak üzere Müşteri ve Uzman Kişi arasında kararlaştırılır.
Rimuut, Uzman Kişi’nin Site üzerinden herhangi bir dolandırıcılık, kötü amaçlı hareketler, tekrarlanan veya hatalı işlemler veya Sözleşme’ye aykırı davranışlarının bulunduğunu tespit etmesi ve/veya bu yönde güçlü kanaate varması halinde, Uzman Kişi’nin Hizmet sözleşmelerine ilişkin kendi nezdinde olan tutarlarını Uzman Kişi hesabına aktarmama hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet

Rimuut, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Site’de kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Site’ye ilişkin veya Site’de yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veritabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, Rimuut’a ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahibidir ve  bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran Rimuut’a aittir. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Site’nin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Rimuut ve 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
Uzman Kişi tarafından hazırlanan ve Müşteri’ye sunulan her bir Hizmet’in fikri haklarının aidiyeti ve/veya kullanım haklarına ilişkin Uzman Kişi ve Müşteri’nin farklı bir düzenlemede mutabık kalmaması halinde, Müşteri’ye ilgili Hizmet’e ilişkin tüm Dünya’da geçerli, süresiz ve münhasır bir kullanım hakkı tanınacaktır. Her şartta, fikri hakların aidiyeti ve/veya kullanımına ilişkin Uzman Kişi’nin karar verme yetkisi bulunur. Ancak Uzman Kişi, bu hükümde düzenlenenden farklı bir husus öneriyorsa, bunu en geç Sözleşme Servisi kullanılana kadar veya Sözleşme Servisi kullanılmayacaksa, Hizmet’a ilişkin çalışmalara başlamadan önce Müşteri’ye bildirmelidir.

Mücbir Sebep ve Uygulanacak Hukuk

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Rimuut, Bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rimuut’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Rimuut’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde İngiliz  Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Estonya Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşme’nin Süresi ve Sona Ermesi

Üye, Kullanıcı Sözleşmesi ile herhangi bir Hizmet’in sunumunun birbirinden bağımsız sözleşmeler olduğunu; bu sebeple Müşteri’ye sunulan hizmetler sona erse dahi; işbu Sözleşme’deki koşullar gerçekleşinceye kadar işbu Sözleşme ile bağlı olacağını bildiğini kabul eder.
Bu Sözleşme, Site üzerinden onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup; Üyenin Site’de Üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve Üye ile Rimuut arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üyenin kalıcı olarak Üyeliğinin durdurulması ve Üyenin Üyeliğini kendi iradesiyle sona erdirmesi halinde sona ermiş sayılacaktır.
Rimuut, Üyenin bu Sözleşme’yi veya Site üzerinden akdedilecek diğer sözleşmeleri veya Site üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir:
1. Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
2. Üyenin bu Sözleşme ve ve Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmesi,
3. Üyenin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,
4. Üye’nin Site’de veya Rimuut ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site’de paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.
Site’ye giriş yapan ve/veya Üye olan her Üye, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.