Freelance Çalışma Modelinde Yaratıcılık ve Kendi Markanı Oluşturmak

Artık devir değişti, internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda iş prensipleri de farklı bir hal aldı. Zaman yönetiminin önem kazandığı günümüzde, freelance çalışma modeli geleneksel iş modellerine kıyasla epey cazip bir hale geldi. Yazılım geliştirme uzmanlığından tercümanlığa, içerik yazarlığından tasarımcılığa kadar geniş skaladaki iş alanları, freelance çalışma modeli ile yapıldığında oldukça avantajlı bir durumda ortaya çıkıyor.

Freelance olarak yapılabilecek işlere bakıldığında tümüne yakınının yaratıcılık ile beslendiği görülür. İçerik yazmak, editörlük yapmak, Corel Draw ya da Illustrator gibi programlar aracılığıyla grafikler oluşturmak, tasarımlar ortaya koymak ya da akla gelebilecek pek çok işte yaratıcılığın önemi büyüktür. Bu yaratıcılığın kaybolmaması ve verimli bir çalışmanın sağlanması için de iyi bir motivasyon kaynağı gerekir.

Çalışma saatlerinin esnek olması, özgür bir çalışma ortamı sunması, bireyselliğin ön planda olması ve herhangi bir kuruma bağlılığın bulunmaması gibi pek çok avantajlara sahip olan freelance çalışma modelinde; başarıya ulaşmak ve bireysel bir marka oluşturabilmek için öncelikle yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini ortaya koyulması, ardından marka oluşturmanın yolları ve gerekliliğinden bahsetmek yararlı olacaktır.

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?

Freelance çalışma modeli ile yapılacak işlerde belli bir sabitlik, durağanlık ve monotonluk yoktur. Düzenli bir çalışma prensibi ve tekdüze bir görev disiplini olmayan freelance çalışma, işte bu noktada insana özgürlük hissi sağlar. Freelance çalışan yaratıcı olmalı, eserlerine adeta bir imza bırakmalıdır.

Hiç kuşkusuz freelance çalışmak avantajlıdır ancak yaratıcılığın sürdürülebilmesi için belli bir motivasyon gerekir. Yapılan bilimsel bir çalışma, performansı yetenek ve motivasyonunun çarpımına eşit olarak formülize eder. Whetten ve Cameron’un ortaya koyduğu “Performans = Yetenek x Motivasyon” şeklindeki performans formülüne göre; başarılı bir performans için yeteneğin yanındaki ikincil etken motivasyondur. Elbette bu motivasyon kaynağı kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar film izleyerek motive olur, bazıları ise motivasyonunu müzik dinleyerek sağlar. Serbest zamanlı bir çalışma ortamı olduğu ve tamamen özgürlüğe dayalı bir iş disiplini olduğundan dolayı freelancerların motivasyonları da bireysellikle arttırılır. Bu sebeple freelance çalışma modeli ile çalışanlar özgürlük, bağımsızlık ve kuralsızlık ile motive olabilir. Freelancer bir kurum ya da şirkete bağlı olarak çalışmaz. Çalışma ortamında negatif bir enerjinin olması mümkün değildir zira çalışma ortamı esnektir.

Freelance çalışma modelinde inovasyon da ayrı bir yer tutar. Sektöre ilişkin son trendlerin takip edilmesi, ülkede ve dünyada neler olup bittiğine göz gezdirilmesi ve bu sayede çözüm odaklı, yenilikçi bir fikir sahibi olunması, yaratıcılık üzerinde oldukça etkili olacaktır.

Kendi Markanı Oluşturmak

Yenilikçi bir fikir altyapısı oluşturuldu, sektördeki tüm trendler takip edildi, bireysel motivasyon kaynaklarından beslendi ve tüm bunlar kişisel yaratıcılık ile birleşerek ortaya oldukça başarılı eserler çıkarıldı. Hayatın her alanında olduğu gibi freelance çalışma modelinde de başarının sürdürülmesi ve süreklilik önemlidir; bundan dolayı yukarıdaki kriterleri sağladıktan sonra bir marka profili oluşturmak gerekir.

Bir freelancer olarak kendi markanızı oluşturmak için profesyonel düşünmeli, yenilikleri ön planda tutmalı ve başarı odaklı, sistematik bir çalışma düzeni oturtulmalıdır. Başarıyı arttırmak, ilerlemek ve bir marka mahiyetine kavuşabilmek için müşteride bırakılan his önemlidir. Müşteri, işin freelancer tarafından başarılı bir şekilde yapıldığından emin olmalı ve bu konuda ikna edilmelidir. İkna için de portfolyo şarttır. Geçmişte yapılan işlerin açıkça belirtilmesi, böylelikle gelecekte yapılacak işlerin kalitesinin gösterilmesi gerekir. Portfolyo ile müşteriye başarı vadedilir. Kapsamlı ve başarılı bir portfolyonun ardından bir web sitesi oluşturulabilir. Oluşturulacak web sitesi ile profesyonel bir görünüm elde edilir ve portfolyonun müşteriler ile paylaşılması mümkün hale gelir.

Kendi markasını oluşturan freelancer, işine bir şirket profesyonelliği ile yaklaşmalıdır. İş disiplini ve şirket profesyonelliği ile birlikte oluşturulacak portfolyo, hazırlanacak web sitesinin yanı sıra faturalandırma kabiliyeti de bir diğer markalaşma kriteri kabul edilir. İşlerini faturalandıran freelancer, tam bir marka niteliği kazanacaktır.

Freelancer özgür çalışma koşulları ile birlikte günümüzde uzaktan çalışabilme, sözleşme yapma ya da fatura kesebilme imkanlarına da sahiptir. Başarılı bir marka olabilmek için ulusal, küresel çaptaki kurum ve kuruluşlarla çalışılmalı, bu tip müşteriler ile çalışmak için de faturalandırma yapılmalıdır. Rimuut, bir firma ya da şirket sahibi olmaksızın freelance çalışanlar için fatura kesebilme olanağı yaratır. Rimuut ile daha büyük müşteriler için adeta bir kapı açılır, kesilen faturalar sayesinde sektörde ilerlemek ve profesyonel bir şekilde markalaşmak mümkün hale gelir. Rimuut, freelance çalışma modeli benimseyenler için markalaşma, kurumsallaşma yolunda önemli bir yer sahibidir.

Start a Virtual
Company today

No setup fee. No subscription fee.
Flat pricing when you get paid.